Kamden spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej przez firmę Kamden sp. z o.o. dla Restauracji Zaścianek w Lublinie”

Celem projektu jest zapewnienie niezależności energetycznej budynkom położonym w miejscowości Lublin. Restauracja Zaścianek, który wymaga dużych ilości energii elektrycznej, dla prawidłowego działania urządzeń oraz oświetlenia. Realizacja niniejszego projektu ma doprowadzić do sytuacji, gdzie znaczna część energii pochodziła będzie z odnawialnego źródła energii - energii słonecznej. Dodatkowo zakłada się sprzedaż nadwyżek produkowanej energii do sieci. Zadania jakie realizowane będą w projekcie obejmują zakup środków trwałych oraz prace montażowe - elektrownia fotowoltaiczna do mocy 33,21kW, a także przyłącze do sieci.

Całkowita wartość projektu: 148 694,70 PLN, Wydatki kwalifikowalne: 120 890,00 PLN, Dofinansowanie: 78 578,50 PLN