Tarcza Covid-19

 

Kamden Sp. z o. o. jest beneficjentem dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, w ramach którego spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 57 649,56 zł.

Kamden Sp. z o. o. jest beneficjentem Programu Tarcza Finansowa PFR, która została uchwalona w ramach tarczy 2.0 i jest finansowana i realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S. A. W ramach tego programu spółka otrzymała w postaci subwencji 126 000 zł.